شریک

ÖIF صندوق ادغام اتریش

examinationمرکز معاینه SD

RGB

فاراندول

گام به گام

Mag. Maria Zwinz eU

http://www.mariazwinz.at/SBS/ ، دوره های تخصصی

انجمن مدرسه Josefstadt

http://www.schulverein-josefstadt.at/SV/ ، دوره های آلمانی با مراقبت از کودک

موزه توهمات

هنرستان فرانتس شوبرت

http://www.franzschubertkonservatorium.at

هنرستان فرانتس شوبرت – وین

کلیسای ارتدوکس سوریه در وین

MTOP

برنامه آموزشی بیشتر برای دانشگاهیان پناهنده

www.mtop.at

انجمن مهندسان لهستانی در اتریش

www.vpivienna.org/at

www.vpivienna.org
به انجمن ما بپیوندید ، ما برای اعضای جدید باز هستیم. دعوت

با ما یک پروژه انجام دهید

اگر می خواهید پروژه ای را با ما شروع کنید ، یک پیام کوتاه برای ما بنویسید.
ما منتظر شما هستیم

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن